S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       

» OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu Verča e-shop:

 

názov firmy

Zlata Valášková

 

sídlo firmy

Hlinícka 1181/34
907 01 Myjava

 

IČO:

36 96 17 95

 

DIČ:

10 20 28 44 96

 

IČ DPH:

SK1020284496

 

Zapísaná Okresný úrad Myjava
živnostenský register číslo:

303-1158

 

tel. kontakt:

0911 034 340, 0911 167 152

 

e-mail:

info@detske-oblecenie.eu

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
· dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
· dodať všetku dokumentáciu  potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,
· dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
· oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/kuriérskou spoločnosťou,
· oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
· za poškodenie zásielky zavinené poštou/kuriérskou spoločnosťou,
· prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:
· objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov,
· zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
· v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
· v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od obdržania elektronickou formou. Objednávky sa realizujú okamžite (1-5 dní) v prípade, že je tovar na sklade.

4. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa nasledujúcej tabuľky:

- pri platbe predom na účet

3,50 €

pri nákupe tovaru nad 66,90 € poštovné neúčtujeme

- na dobierku

3,90 €

pri nákupe tovaru nad 99,90 € poštovné neúčtujeme


5. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru a peňazí

Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy a  vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Lehota na odstúpenie sa začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

O odstúpení od zmluvy nás kontaktujte na elektronickej adrese info@detske-oblecenie.eu alebo písomne na adresu Zlata Valášková, Hlinícka 1181/34,  907 01 Myjava.

Pri odstúpení od zmluvy elektronicky je potrebné vypísať nasledovné údaje:

Predmet správy: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Týmto oznamujem že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

· Číslo faktúry:______________________________________________________________

· Popis tovaru/služby: ________________________________________________________

· Dátum prevzatia tovaru: _____________________________________________________

· Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________

· Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________

· Číslo účtu/kód banky: _______________________________________________________

· Dôvod odstúpenia (nepovinné): _______________________________________________

 

Dátum ___________________ Podpis ____________________

 

Pri písomnom odstúpení od zmluvy prosím vyplňte nasledujúci formulár:

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku - formulár     Odstúpenie od zmluvy - stianhuť

 

Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť na adresu: Zlata Valášková, Hlinícka 1181/34,  907 01 Myjava, vrátený tovar Vám vymeníme podľa Vašich požiadaviek za iný alebo zašleme späť peniaze najneskôr do 14 dní, a to poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš osobný účet.

Povinnosti zákazníka:

Zákazník hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.

Zákazník musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe. Ak takýto doklad zákazník nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Tovar nie je možné zaslať na dobierku, takýto balík sa neprevezme a bude vrátení späť odosielateľovi.

 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu info@detske-oblecenie.eu

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

8.  Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou a nákupom v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z.  Firma Zlata Valášková sa týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacejs propagáciou internetového obchodu www.detske-oblecenie.eu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

9. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej ododslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len "ARS" ). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.Z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ nárok obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.vJp4EsO9.dpuf
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.vJp4EsO9.dpuf
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.vJp4EsO9.dpuf

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm - See more at: https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2519/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/povinnosti-eshop-2016.xhtml#sthash.vJp4EsO9.dpuf

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01. 02. 2016 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Firma si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Právne vzťahy nešpecifikované priamo obchodnými podmienkami sa riadia
Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

ZGYzYTM